ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 8. 8. 2022 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).
Úřad byl požádán o poskytnutí rozhodnutí ČTÚ-10 647/2020-631.
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byla žadateli v zákonné lhůtě poskytnuta požadovaná informace, a to dopisem ze dne 19. 8. 2022.
 

čj. ČTÚ-36 430/2022-631
odbor pro oblast Praha

 

Soubory ke stažení
Top