ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel dne 9. srpna 2022 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

V žádosti byl ČTÚ požádán o poskytnutí informací týkajících se problematiky rozkladových komisí předsedkyně Rady ČTÚ a Rady ČTÚ.

V souladu s § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím byl žadateli v zákonné lhůtě poskytnut odkaz na již zveřejněnou informaci, a to dopisem ze dne 11. srpna 2022 zaslaným do datové schránky žadatele.

                       Čj. ČTÚ-36 143/2022-603/II.

odbor přezkoumávání rozhodnutí

Soubory ke stažení
dokument.pdf(222.6 KB)
Top