ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 25. listopadu 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V žádosti žadatelka požaduje poskytnutí informace o tom, zda byla se společnostmi Česká distribuční k.s. a První novinová společnost a.s. zahájena správní řízení ve věci uložení povinnosti ke změně poštovních podmínek.   

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadatelce poskytnuty požadované informace sdělením ze dne 7. prosince 2021.
 

čj. ČTÚ-53 008/2021-639

                                             oddělení metodiky rozhodování sporů
a ochrany spotřebitele

 

Soubory ke stažení
Top