ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 16. 5. 2022 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

V žádosti byl Úřad žadatelem požádán o poskytnutí seznamu všech kontrol provedených na pobočkách České pošty, s.p. za období posledních šesti měsíců. Žadatel požadoval současně seznam všech kontrol provedených u ostatních provozovatelů poštovních služeb a seznam všech kontrol provedených u poskytovatelů služeb elektronických komunikací, obojí za totéž období uplynulých šesti měsíců.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace. Žádost byla vyřízena prostřednictvím
datové zprávy ze dne 24. 5. 2022.
 

čj. ČTÚ-23 918/2022-639
oddělení metodiky rozhodování sporů
a ochrany spotřebitele

 

Soubory ke stažení
Kontrola(172.51 KB)
Kontrola 2(449.54 KB)
Kontrol 3(134.87 KB)
Top