ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel dne 19. dubna 2022 od žadatele žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V žádosti žádá o poskytnutí kopie vyjádření účastníka řízení před zahájením správního řízení, kopii vyjádření v jeho průběhu a kopii rozhodnutí o zastavení řízení.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli poskytnuty požadované informace sdělením ze dne 2. května 2022.
 

čj. ČTÚ-17 671/2022-639

                                                            oddělení metodiky rozhodování sporů

a ochrany spotřebitele
 

Soubory ke stažení
Top