ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel dne obdržel dne 20. dubna 2022 od žadatele žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V žádosti žádá o sdělení informací o postupu Úřadu při řešení problémů s dodáváním v Aši prezentovaných v médiích.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli poskytnuty požadované informace sdělením ze dne 2. května 2022.
 

                                                                                        čj. ČTÚ-18 582/2022-639

                                                            oddělení metodiky rozhodování sporů

a ochrany spotřebitele

 

Soubory ke stažení
Top