ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 16. března 2022 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Tazatel požadoval poskytnutí informací o kancelářských budovách ve vlastnictví a užívání Úřadem včetně plochy, počtu zaměstnanců a nákladech za pronájem a úklid těchto budov v letech 2017–2021, včetně uvedení dodavatelských firem a způsobu jejich výběru.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace, a to e-mailem včetně přílohy dne 29. března 2022.

čj. ČTÚ-14 562/2022-602
odbor ekonomický

Soubory ke stažení
Top