ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 7. 3. 2022 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Úřad byl požádán o poskytnutí informace, zda byl proti rozhodnutí č.j. ČTÚ – 21 334/2021–631/VI. Vyř. – BeO ze dne 30. 6. 2021 podán rozklad, v kladném případě byl Úřad požádán o poskytnutí tohoto rozkladu a dále o poskytnutí rozhodnutí o tomto rozkladu.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byla žadateli v zákonné lhůtě poskytnuta požadovaná informace, a to dopisem ze dne 9. 3. 2022 (doručeném dne 20. 3. 2022).
 

čj. ČTÚ-11 386/2022-631
odbor pro oblast Praha

 

Soubory ke stažení
Top