ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel elektronicky dne 16. března 2016 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatel požadoval zaslání studie ČVUT, která byla podkladem posouzení na trhu mobilního backhaulu, jak bylo uvedeno v tiskové zprávě Úřadu z 26. února 2016, plné znění předběžné analýzy situace na velkoobchodním trhu koncových segmentů pronajatých okruhů k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity pro připojení mobilních základnových stanic, o které byla Rada Úřadu informována dle zmíněné tiskové zprávy a jakékoliv další související podkladové materiály, které byly v souvislosti s posouzením situace na trhu mobilního backhaulu zaměstnanci Úřadu připraveny a které sloužily případně i jako vstup pro zmíněnou analýzu ČVUT.

Protože žádosti nebylo možné vyhovět zcela, vydal Úřad v zákonné lhůtě rozhodnutí o odmítnutí části žádosti podle § 15 zákona o svobodném přístupu k informacím a zbylou část požadovaných informací poskytl v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím v zákonné lhůtě. Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, sdělení o poskytnutí informací a požadované informace, které nebyly předmětem rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, byly zaslány do datové schránky žadatele dne 31. března 2016.

Přílohy:

  • studie ČVUT Technologie k připojení základnových stanic sítě k páteřní síti
  • Předběžná analýza situace na velkoobchodním trhu koncových segmentů pronajatých okruhů k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity pro účely připojení mobilních základnových stanic

čj. ČTÚ-33 228/2016-611
odbor ekonomické regulace

 

Soubory ke stažení
Top