ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 SB., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Českému telekomunikačnímu úřadu (dále jen „Úřad“) byla dne 29. února 2016 doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žádost se týká poskytnutí informací o platech a o odměnách šéfa organizace, rozpočtu naší organizace a počtu zaměstnanců.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace e-mailem ze dne 14. března 2016.

ČTÚ-21 520/2016-601
odbor personální

Soubory ke stažení
Top