ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel dne 17. 5. 2020 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí písemné a e-mailové komunikace mezi ČTÚ a Evropskou komisí, která se jakkoli dotýká aukce  kmitočtů v pásmu 700 MHz a 3440-3600 MHz.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byla žadateli v zákonné lhůtě poskytnuta informace dopisem s přílohami dne 4. 11. 2020.

čj. ČTÚ- 51 159/2020-613
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top