ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 18. února 2016 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

V žádosti byl Úřad požádán o poskytnutí informací o počtu podnětů/stížností týkajících se podomního prodeje řešených Úřadem v letech 2014-2015, postupu Úřadu při zjištění porušení zákona, o jaké porušení se jednalo, které subjekty se jednání dopustily a jaké sankce Úřad uložil.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace, a to dopisem ze dne 26. února 2016.

čj. ČTÚ-18 116/2016-620
odbor kontroly a ochrany spotřebitele

Soubory ke stažení
Top