ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 20. ledna 2016 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

V žádosti byl Úřad požádán o poskytnutí informací o počtu a zaměření kontrol provedených Úřadem u České pošty, s.p. v letech 2014, 2015 a 2016 a o výsledku kontrol. Dále byl Úřad požádán o informace týkající se výkonu dohledu nad činností České pošty, s.p. v letech 2014, 2015 a 2016 a výsledky této činnosti Úřadu.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace, a to dopisem ze dne 2. února 2016.

čj. ČTÚ-8 216/2016-620
odbor kontroly a ochrany spotřebitele

Soubory ke stažení
Top