ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Českému telekomunikačnímu úřadu (dále jen „Úřad“) byla dne 14. ledna 2016 doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatel se dotazoval na průměrnou výši vyplacené odměny připadající na jednoho zaměstnance Úřadu za rok 2015, dále na průměrnou výši vyplacené odměny připadající na jednoho zaměstnance Úřadu pouze za 4. čtvrtletí 2015 a celkovou výši prostředků vyplacených jako odměna ve 4. čtvrtletí 2015 a na informaci o celkovém počtu zaměstnanců Úřadu k 31. 12. 2015.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace e-mailem ze dne 19. ledna 2016.

odbor personální

Top