ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel elektronicky dne 3. 4. 2019 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

V žádosti byl ČTÚ požádán o zaslání kopií listinných důkazů, které byly v právní věci vedené pod č. j. ČTÚ-5 218/2019-631 užity k dokazování a dále o zaslání obsahu spisu (soupisku dokumentů) pro předmětné řízení.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byla žadateli v zákonné lhůtě poskytnuta požadovaná informace, a to datovou zprávou dne 25. 4. 2019.

čj. ČTÚ-5 218/2019-631
odbor pro oblast Praha

Soubory ke stažení
Top