ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad obdržel dne 8. 4. 2019 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V žádosti žadatel požaduje informace o řízeních, týkajících se přestupku uskutečňování zlomyslných volání na číslo tísňového volání ve smyslu ustanovení § 119 odst. 1 písm. e) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů byly žadateli požadované informace poskytnuty sdělením ze dne 15. dubna 2019.

čj. ČTÚ-17523/2019-30
sekce kontroly a ochrany spotřebitele

 

Soubory ke stažení
Top