ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad obdržel dne 4. 4. 2019 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požádal o poskytnutí informací týkajících se přidělených kmitočtů podle individuálních oprávnění a přídělů.

Žádost byla dne 16. 4. 2019 vyřízena dopisem.

čj. ČTÚ-17 457/2019-613
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top