ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Českému telekomunikačnímu úřadu (dále jen „ČTÚ“) byla doručena dne 3. 3. 2019 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatel požadoval poskytnutí kompletní kopie spisového materiálu č.j. ČTÚ-6 569/2019-637- SiI.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované podklady dne 12. 3. 2019.

čj. ČTÚ-9 871/2019-637
odbor pro jihomoravskou oblast

Soubory ke stažení
Top