ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel dne 12. prosince 2018 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požadoval poskytnutí informací o stále probíhajícím správním řízení čj. ČTÚ-58 299/2017-631. Konkrétně požadoval informaci, kdy byl podán účastníkem řízení rozklad, jakož i zaslání kopie rozkladu. Pokud bylo o rozkladu rozhodnuto, žádal rovněž o zaslání kopie tohoto rozhodnutí.

Protože žádosti nebylo možné zcela vyhovět, vydal ČTÚ rozhodnutí o odmítnutí části žádosti a zbylou část požadovaných informací žadateli poskytl sdělením ze dne 20. prosince 2018.

čj. ČTÚ-68 765/2018-620
odbor kontroly a ochrany spotřebitele

Soubory ke stažení
Top