ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Českému telekomunikačnímu úřadu (dále jen „ČTÚ“) byla dne 2. ledna 2019 doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatel požádal o poskytnutí informací týkajících se podnikatelů oprávněných poskytovat služby v mobilních sítích.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím ČTÚ žadateli v zákonné lhůtě v části přímo a v části odkazem na veřejnou databázi poskytnul požadované informace sdělením ze dne 9. ledna 2019.

čj. ČTÚ-409/2019-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Soubory ke stažení
Top