ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen ČTÚ) obdržel dne 26. listopadu 2018 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

V žádosti byl ČTÚ požádán o poskytnutí výsledků místního šetření – měření intenzity elektromagnetického pole v blízkosti objektu Zabrání 564, 763 02 Zlín – Malenovice.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace, a to e-mailem ze dne 3. prosince 2018.

čj. ČTÚ-66 337/2018-620
odbor kontroly a ochrany spotřebitele

Soubory ke stažení
Top