ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel dne 18. 10. 2018 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V žádosti žadatel požaduje poskytnout informace o tom, zda v období od 1. 5. 2018 - 17. 10. 2018 ČTÚ udělil sankci za agresivní obchodní praktiku, kolik a jaké udělil sankce. V případě, že byla uložena sankce 500.000,- a více, v kolika případech se tak stalo a žadatel požaduje poskytnout kopie těchto rozhodnutí.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli poskytnuty požadované informace sdělením ze dne 31. října 2018.

čj. ČTÚ-61 120/2018-620
odbor kontroly a ochrany spotřebitele

Soubory ke stažení
Top