ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Českému telekomunikačnímu úřadu (dále jen „ČTÚ“) byla doručena dne 23. 10. 2018 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

ČTÚ byl žádán o poskytnutí informací vztahujících se k podnětu k zahájení správního řízení, který byl ze strany žadatele doručen ČTÚ dne 15. 8. 2017.

Žádosti bylo po jejím posouzení vyhověno a informace byly poskytnuty způsobem podle § 4a odst. 2 písm. a) zákona o svobodném přístupu k informacím, tj. sdělením informace v elektronické podobě.

čj. ČTÚ-61 350/2018-636
odbor pro východočeskou oblast

Soubory ke stažení
Top