ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel dne 23. září 2018 žádost, ve které žadatel žádá o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně požaduje kompletní kopii spisového materiálu čj. ČTÚ-39 229/2018-635.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace, a to sdělením ze dne 19. 10. 2018 odeslaným do datové schránky žadatele.

čj. ČTÚ-60 304/2018
odbor pro severočeskou oblast

Soubory ke stažení
Top