ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Českému telekomunikačnímu úřadu byla dne 4. 9. 2018 doručena žádost o poskytnutí doplňujících informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatel požádal o poskytnutí rozhodnutí předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu ze dne 21. 6. 2017, čj. ČTÚ 72 310/2016 603, ve věci O2 Czech Republic a.s. týkající se nároku na úhradu smluvní pokuty za nižší než sjednanou útratu

V souladu s § 12 v návaznosti na § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím ČTÚ žadateli v zákonné lhůtě poskytnul požadované informace sdělením ze dne 5. 9. 2018.

Soubory ke stažení
Top