ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen "ČTÚ") obdržel dne 13. srpna 2018 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požádal o poskytnutí informace o odborné přípravě zaměstnanců, kteří řeší spory v oblasti poštovních služeb, za rok 2017.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace, a to e-mailem ze dne 21. srpna 2018.

čj. ČTÚ-42 918/2018-601
odbor personální

Soubory ke stažení
Top