ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen ČTÚ) obdržel dne 19. července 2018 žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

V žádosti byl ČTÚ požádán o poskytnutí kopie meritorního rozhodnutí v přestupkovém řízení o udělení pokuty operátorovi za nepředávání informací o telefonních číslech do veřejných telefonních seznamů.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace, a to dopisem ze dne 25. července 2018.

čj. ČTÚ-39 070/2018-620
odbor kontroly a ochrany spotřebitele

Soubory ke stažení
Top