ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel dne 12. června 2018 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žadatel konkrétně žádá o informace o počtu řízení vedených podle § 6a zákona o poštovních službách bylo zahájeno během II. pololetí roku 2017.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace, a to e-mailem ze dne 21. června 2018.

čj. ČTÚ-32 650/2018-620
odbor kontroly a ochrany spotřebitele

Soubory ke stažení
( bajtů)
Top