ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel dne 12. června 2018 žádost, ve které žadatel žádá o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně požaduje informaci o počtu řízení podle § 6a zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů, zahájených ve II. pololetí r. 2017.  

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím byly žadateli v zákonné lhůtě poskytnuty požadované informace, a to dopisem ze dne 21. června 2018.

                                                                                                 čj. ČTÚ-32 650/2018-620
odbor kontroly a ochrany spotřebitele

Soubory ke stažení
Top