ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Českému telekomunikačnímu úřadu (dále jen „ČTÚ“) byla dne 7. 6. 2018 doručena žádost o poskytnutí informací, zda byla poštovní licence pro poskytování základních poštovních služeb udělena Ministerstvu vnitra České republiky.

Dále pisatel požadoval zpřístupnění rozhodnutí o udělení poštovní licence České poště, s.p.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím ČTÚ žadateli v zákonné lhůtě poskytnul požadované informace sdělením ze dne 11. června 2018.

 

čj. ČTÚ-32 221/2018-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Soubory ke stažení
Top