ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) obdržel dne 6. 3. 2018 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel požádal o poskytnutí informací a dokumentů souvisejících s plánovaným uvolněním pásma 700 MHz v České republice a přechodem pozemního televizního vysílání na standard DVB-T2.

Požadované informace, které spadají do kompetence ČTÚ, byly poskytnuty dne 22. 3. 2018 dopisem.

Na požadované informace, které nespadají do kompetence ČTÚ, vydal úřad dne 22. 3. 2018 rozhodnutí o neposkytnutí informace.

čj. ČTÚ- 10 867/2018-613
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top