ZVEŘEJNĚNÍ informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel prostřednictvím elektronické podatelny dne 29. června 2016 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).

Žádost se týkala poskytnutí informací ve smyslu zaslání rozhodnutí či jiných podkladů, které vedly k udělení přídělů a individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro vysílací sítě 2 až 4 vyhrazené pro šíření zemského digitálního televizního vysílání.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím Úřad žadateli v zákonné lhůtě sdělil veřejně dostupné informace sdělením ze dne 11. 7. 2016 s výjimkou zaslání vlastních rozhodnutí či podkladů, v rozsahu kterých byla žádost odmítnuta rozhodnutím ze dne 11. 7. 2016.

čj. ČTÚ-66 453/2016-613
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top