ZPRÁVA o průběhu a výsledcích výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) vydal dne 21. února 2017 podle § 21 odst. 9 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zprávu o průběhu a výsledcích výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz.

Úřad Zprávu uveřejnil podle § 125 odst. 2 písm. d) zákona o elektronických komunikacích dne 23. února 2017 v částce 4/2017 Telekomunikačního věstníku.

čj. ČTÚ-1/2016-613/XXXVI. vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top