ZPRÁVA o průběhu a výsledcích výběrového řízení pro příděly rádiových kmitočtů k zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací ve standardu GSM

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) vydal dne 20. května 2009 podle § 21 odst. 7 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zprávu o průběhu a výsledcích výběrového řízení pro příděly rádiových kmitočtů k zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací ve standardu GSM.

Úřad Zprávu uveřejnil podle § 125 odst. 2 písm. d) zákona o elektronických komunikacích dne 22. května 2009 v částce 10/2009 Telekomunikačním věstníku.

ČTÚ čj. 40 862/2009-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top