SDĚLENÍ o vydání rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 900 a 1800 MHz

Český telekomunikační úřad sděluje, že předseda Rady ČTÚ vyhověl v řízení podle § 22a odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, žádosti společnosti Vodafone Czech Republic a.s., sídlem náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, Stodůlky, IČO 25788001, a rozhodl o změně přídělu rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 900 a 1800 MHz vydaného dne 23. dubna 2018 pod čj. ČTÚ-16 648/2018-613/II. vyř., ve znění pozdějších rozhodnutí o změně.

Příděl je platný od 16. ledna 2021 do 30. června 2029.

čj. ČTÚ-47 146/2019-613/II.vyř.
odbor správy kmitočtového spektra

Top