VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/9/XX.2005 k provozování terminálů pro komunikaci pomocí družic v pásmech 1500 až 2200 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 9 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO–R/9/XX.2005 k provozování terminálů pro komunikaci pomocí družic v pásmech 1500 až 2200 MHz.

Opatřením obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO–R/9/XX.2005 k provozování terminálů pro komunikaci pomocí družic v pásmech 1500 až 2200 MHz, Úřad podle § 136 odst. 9 zákona o elektronických komunikacích upravuje komunikační činnosti, které bylo možno vykonávat podle generální licence vydané podle zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh všeobecného oprávnění vychází z generálních licencí: č. GL–9/R/2000 , v platném znění;
GL–10/R/2000 , v platném znění; GL–11/R/2000 , v platném znění; GL–37/R/2001 , v platném znění; GL–39/R/2001 , v platném znění; GL–40/R/2002 ; GL–43/R/2003 ; GL–44/R/2003 , které byly vydány před nabytím účinnosti zákona o elektronických komunikacích.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ č.j. 23817/2005-613
odbor správy kmitočtového spektra


Český telekomunikační úřad neobdržel žádné připomínky.

Vydané všeobecné oprávnění č. VO‑R/9/07.2005-20 zde.

Top