VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/XX.2015-Y pro kmitočtové pásmo 2700–4200 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy −; část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/7/XX.2015-Y pro kmitočtové pásmo 2700−;4200 MHz.

Úřad v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 2700−;4200 MHz.

Připomínky k záměru lze uplatnit do 23. května 2015.

čj. ČTÚ-12 368/2015-605
odbor mezinárodních vztahů


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.

Vydané opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra
č. PV-P/7/06.2015-4 pro kmitočtové pásmo 2700–4200 MHz zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

České Radiokomunikace a.s., doručeno 25. 5. 2015

Český telekomunikační klastr o.s., doručeno 26. 5. 2015

Top