VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21/XX.2013-YY pro kmitočtové pásmo 174–380 MHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/21/XX.2013-YY pro kmitočtové pásmo 174–380 MHz.

Úřad v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomunikačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 174–380 MHz.

Připomínky k záměru lze uplatnit do 20. září 2013.

čj. ČTÚ-75 830/2013-605
odbor mezinárodních vztahů


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.

Vydané opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra
č. PV-P/21/11.2013-6 pro kmitočtové pásmo 174–380 MHz zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

Czech Digital Group a.s., doručeno 19. 9. 2013

České Radiokomunikace a.s., doručeno 19. 9. 2013

MEDIA BOHEMIA a.s., doručeno 20. 9. 2013

Top