VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/4/XX.2005-Y pro kmitočtové pásmo 33,4-39,5 GHz

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k provedení § 16 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), návrh opatření obecné povahy, část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/4/XX.2005-Y pro kmitočtové pásmo 33,4–39,5 GHz.

Úřad v tomto opatření stanoví technické parametry a podmínky využití rádiového spektra radiokomuni­kačními službami v části rádiového spektra vymezené kmitočty 33,4 GHz a 39,5 GHz.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne jeho uveřejnění.

ČTÚ čj. 26754/2005-605
odbor mezinárodních vztahů


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.

Vydané opatření obecné povahy část plánu využití rádiového spektra
č. PV-P/4/10.2005‑37 pro kmitočtové pásmo 33,4–39,5 GHz zde.


Připomínky uplatněné dotčenými a případně určenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 1 písm. a) a b) Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě.

JTR Management a.s. (dříve ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s.) doručeno dne 19. 8. 2005

Ministerstvo informatiky  doručeno dne 24. 8. 2005

Připomínky

Jednotky

22.11.2015 - 15:05 Rejpal Rejpalovic

V nadpisu je 33,4-39,5 MHz, v textu 33,4 GHz a 39,5 GHz.

Top