VÝZVA k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/X/XX.2008-Y, bývalého trhu č. 3 - veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající

Český telekomunikační úřad zpracoval v rámci provádění analýz relevantních trhů podle § 51 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, návrh opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/X/XX.2008-Y, bývalého trhu č. 3 – veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby.

Připomínky k návrhu OOP č. A/X/XX.2008-Y lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

ČTÚ čj. 15 750/2008-609
odbor analýz trhů


Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde.


Připomínky, stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 2 Pravidel pro vedení konzultací na diskusním místě.

T-Mobile Czech Republic a.s.  doručeno 04.04.2008

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.  doručeno 07.04.2008

Top