VÝZVA k uplatnění připomínek k materiálu Návrh bližší specifikace čísel zvláštní ekonomické hodnoty a návrh postupu Českého telekomunikačního úřadu při udělování oprávnění k jejich využívání

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zpracoval k ustanovení § 31 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), návrh bližší specifikace čísel zvláštní ekonomické hodnoty a návrh postupu Českého telekomunikačního úřadu při udělování oprávnění k jejich využívání.

Důvodem zpracování návrhu bližší specifikace čísel zvláštní ekonomické hodnoty a návrhu postupu Českého telekomunikačního úřadu při udělování oprávnění k jejich využívání, je záměr Úřadu stanovit transparentní kritéria pro posuzování zda předmětem žádosti o oprávnění k využívání čísel jsou čísla zvláštní ekonomické hodnoty a postup při rozhodování o udělení oprávnění k využívání takových čísel podle § 31 odst. 1 zákona.

Připomínky k návrhu lze uplatnit nejpozději do 15 dní ode dne jeho uveřejnění. Úřad v souladu s § 130 odst. 6 zákona přiměřeně zkrátil lhůtu k uplatnění připomínek. Důvodem zkrácení lhůty je potřeba zajistit vyřízení již uplatňovaných žádostí o oprávnění k využívání čísel ve lhůtě podle § 30 odst. 5 zákona.

ČTÚ čj. 34491/2005-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek zde .


Připomínky uplatněné dotčenými a případně určenými subjekty způsobem podle článku 6 odst. 1 písm. a) a b) Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě.

APVTS  doručeno dne 23. 11. 2005

ČAT  doručeno dne 29. 11. 2005  stornováno 29. 11. 2005

Eurotel Praha spol.s.r.o. doručeno dne 29. 11. 2005

Top