Výpadek FB a nedostupnost služeb operátorů dne 4. 10. 2021

V souvislosti s celosvětovým výpadkem sítí a služeb u společnosti Facebook, Instagram a aplikace What´s Up, který znamenal negativní dopad na sítě v ČR, ČTÚ prověřil stav provozní bezpečnosti, důvěrnosti a integrity veřejných sítí elektronických komunikací u 3 mobilních operátorů v ČR. Výpadek služeb společnosti Facebook byl zaznamenán přibližně v době kolem 18 hodin. Vzniklou situaci zhoršovala i zvýšená aktivita uživatelů v datovém provozu pokoušejících se přihlásit do nefunkčních aplikací. Nedostupnost služeb, které operátoři poskytují svým koncovým zákazníkům, se vyskytoval s různou mírou v rozsahu od 5 – 14 % z celkového počtu zákazníků u daného operátora. U žádného z mobilních operátorů nedošlo k narušení veřejné sítě v rozsahu, který by splňoval podmínky pro ohlášení závažného narušení, tak jak tuhle povinnost operátorům stanovuje zákon o elektronických komunikacích. Zákazníci, kteří využívají zákaznické aplikace provozované v datové síti operátora, mohli být rovněž omezeni v jejím využívání. K obnovení plnohodnotného provozního stavu došlo krátce po 23,00 hod.

Top