Všeobecné oprávnění č. VO-R/7/11.2016-12

Český telekomunikační úřad vydal všeobecné oprávnění č. VO-R/7/11.2016-12 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz.

čj. ČTÚ-90 290/2016-613
odbor správy kmitočtového spektra

Soubory ke stažení
Top