Všeobecné oprávnění č. VO-R/14/12.2012-17

Český telekomunikační úřad vydal všeobecné oprávnění č. VO-R/14/12.2012-17 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v kmitočtovém pásmu 10 GHz.

 

 

 

Top