Všeobecné oprávnění č. VO-R/12/09.2010-12

Český telekomunikační úřad vydal všeobecné oprávnění č. VO-R/12/09.2010-12 
k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 66 GHz.

Poznámka: V Úředním věstníku Evropské unie byla dne 3. února 2017 zveřejněna Oprava prováděcího rozhodnutí Komise 2013/752/EU, podle níž se v kmitočtovém pásmu 57–66 GHz v českém překladu mění omezení „Stálé venkovní instalace jsou vyloučeny“ na „Pevné venkovní instalace jsou vyloučeny“. Tato změna bude zapracována do všeobecného oprávnění při jeho příští aktualizaci.

Top