Všeobecné oprávnění č. VO-R/10/09.2010-11

(platné od 23. 10. 2010 do 31. 5. 2012)

Český telekomunikační úřad vydal všeobecné oprávnění č. VO-R/10/09.2010-11 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu.

Top