VEŘEJNÁ KONZULTACE k návrhu Doporučení o regulovaném přístupu k přístupovým sítím příští generace (NGA)

Dne 18. září 2008 zahájila Evropská komise veřejnou konzultaci k návrhu Doporučení o regulovaném přístupu k přístupovým sítím příští generace.

Evropské komise deklarovala následující cíle navrhovaného doporučení:

  • poskytnout regulačním úřadům pokyny k regulaci přístupu k NGA
  • zabránit fragmentaci vnitřního trhu
  • podpořit investice do přístupových sítí příští generace posílit hospodářskou soutěž v novém prostředí

Příspěvky do konzultace je možno zasílat do 14. listopadu 2008 na adresu:
infso-b1ext@ec.europa.eu

Více informací včetně konzultačních dokumentů lze nalézt na stránkách Evropské komise.

Případné dotazy ke konzultačnímu dokumentu prosím zasílejte elektronickou poštou přímo na adresu: infso-b1ext@ec.europa.eu

Top