Upřesnění pojmu region pro účely výpočtu poplatků za přidělené kmitočty

Český telekomunikační úřad oznamuje, že pro účely výpočtu poplatků dle nařízení vlády č. 181/2000 Sb., kterým se stanoví poplatky za přidělené kmitočty a za přidělená čísla, položka A1) Celoplošné sítě, se za region považuje...

  • Region č. 1 - území hlavního města Prahy,
  • Region č. 2 - území Středočeského kraje,
  • Region č. 3 - území Jihočeského kraje a část kraje Vysočina (Pelhřimovsko),
  • Region č. 4 - území Plzeňského a Karlovarského kraje,
  • Region č. 5 - území Ústeckého kraje a část Libereckého kraje (bez Semilska),
  • Region č. 6 - území Hradeckého a Pardubického kraje, část Libereckého kraje (Semilsko) a část kraje Vysočina (Havlíčkobrodsko),
  • Region č. 7 - území Jihomoravského a Zlínského kraje a část kraje Vysočina (bez Pelhři-movska a Havlíčkobrodska),
  • Region č. 8 - území Moravskoslezského a Olomouckého kraje.

Pro zařazení lokální rádiové sítě (tedy takové sítě, která není provozována na území celé republiky) do kategorie celoplošných sítí a tedy pro výpočet poplatku za přidělené kmito-čty k provozování vysílacích rádiových zařízení podle položky A1) je, kromě podmínky zajiš-ťování telekomunikační služby veřejného charakteru nebo pro vymezený okruh uživatelů, podmínkou i to, že síť je provozována na celém území alespoň jednoho uvedeného regionu.

Hodnota koeficientu regionálního přidělení nebo omezení K2 se pak odvodí od počtu výše uvedených regionů, na jejichž území je - třeba i částečně - síť provozována.

ČTÚ 6473/2002-613
odbor správy kmitočtového spektra

Top