TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 37. týdnu 2017

Praha, 15. září 2017 – Rada Českého telekomunikačního úřadu zahájila správní řízení ve věci stanovení společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. podnikem s významnou tržní silou na trhu č. 4 (Velkoobchodní služby s vysoce kvalitním přístupem poskytovaným v pevném místě).

Dále se Rada seznámila s vypořádáním připomínek vzešlých z veřejné konzultace k návrhu vzorů smluv podle zák. č. 194/2017 Sb. (o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací). ČTÚ je tímto zákonem pověřen výkonem jednotného informačního místa. Cílem nové právní úpravy, vycházející z evropské směrnice, je usnadnit výstavbu vysokorychlostních sítí stanovením minimálních práv a povinností platných napříč Evropskou unií.

Rada dále projednala a schválila vydání monitorovací zprávy ČTÚ.

Soubory ke stažení
Top