TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu ve 25. týdnu 2017

Praha, 23. června 2017 – Rada Českého telekomunikačního úřadu na svém zasedání projednala analýzu relevantního trhu č. 4 (velkoobchodní služby s vysoce kvalitním přístupem poskytovaným v pevném místě) po vypořádání připomínek a souhlasila se zasláním dokumentu k notifikaci Evropské komisi.

Rada dále odsouhlasila zahájení veřejné konzultace o návrhu změny všeobecného oprávnění č. VO-R/23 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v kmitočtových pásmech 71 – 76 GHz a 81 – 86 GHz. Změna reaguje na technologický pokrok a umožní efektivnější využití příslušných částí kmitočtového spektra. Připomínky k návrhu je možné uplatnit do 24. července.

Informace o dalších aktivitách regulátora přinese pravidelná monitorovací zpráva.

Soubory ke stažení
Top