TISKOVÁ ZPRÁVA: Zpráva ze zasedání Rady Českého telekomunikačního úřadu v 5. týdnu 2017

Praha, 3. února 2017 – Rada Českého telekomunikačního úřadu projednala návrh analýzy trhu č. 4 (velkoobchodní služby s vysoce kvalitním přístupem poskytovaným v pevném místě) a souhlasila s předložením materiálu k veřejné konzultaci.

Dále Rada souhlasila se zahájením veřejné konzultace k návrhu aktualizace části plánu využití rádiového spektra PV-P/6 pro kmitočtové pásmo 1900 – 2200 MHz. Změna souvisí s prováděcím rozhodnutím Evropské komise o harmonizaci kmitočtového pásma 2010 – 2025 MHz pro přenosná a mobilní zařízení pro bezdrátové přenosy, bezšňůrové kamery používané pro zpravodajské programy a pořádání hromadných společenských akcí. Veřejná konzultace potrvá do 1. března.

Členové Rady se rovněž seznámili s přehledem stížností a dotazů účastníků, popřípadě uživatelů služeb elektronických komunikací, za 4. čtvrtletí roku 2016. V tomto období se nejčastěji na ČTÚ obraceli zákazníci O2 (437), dále T-Mobile (186) a Vodafone (114). Podněty se týkaly nesouhlasu se změnou pravidel datových služeb, kdy operátor k 15. 7. 2016 po vyčerpání datového limitu data již nezpomaluje jako dříve, ale zcela službu zastaví.

Detailněji se stížnostem bude věnovat příloha příští monitorovací zprávy.

Soubory ke stažení
Top